tuchongam.vn

Tài khoản Ngân hàng:

1. Ngân hàng VIETCOMBANK Hà Nội, chi nhánh Thành Công

     - Tên chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hà

     - Số tài khoản: 0451000294200

2. Ngân hàng Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Đống Đa

     - Tên chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hà

     - Số tài khoản: 1504205323228

3. Ngân hàng TECHCOMBANK, Chi nhánh Hà Nội

     - Tên chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hà

     - Số tài khoản: 19032654406014

4. Ngân hàng BIDV Hà Nội - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đống Đa Hà Nội

     - Tên chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hà

     - Số tài khoản: 21610000333717

______________________________________________

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết:

ĐT: 02466607607  |  0987768778 

Bán buôn: 0967686698

Địa chỉ: 155 Khâm Thiên - Hà Nội