tuchongam.vn

Tuchongam.vn giao hàng tận nơi cho các khách hàng . Đối với khách hàng ở xa hoặc ở ngoại thành Hà Nội sẽ thỏa thuận phí vận chuyển theo từng địa điểm cụ thể.

- Thanh toán trực tiếp cho người giao hàng.

        +  Nếu địa điểm giao hàng là địa điểm thanh toán thì chúng tôi sẽ thu tiền khi giao hàng. (Áp dụng đối với các đơn hàng trong nội thành Hà Nội)

        +  Nếu địa điểm giao hàng khác với địa điểm thanh toán, chúng tôi sẽ thu tiền trước khi giao hàng. Bạn sẽ được yêu cầu cho biết cụ thể thời gian thanh toán khi vào đặt hàng cũng như địa chỉ, thời gian nhận hàng trong đơn đặt hàng. (Áp dụng đối với các đơn hàng ở các tỉnh)